Очередь за квартирами в "Шоколаде"!

23.12.2013

Очередь за квартирами в "Шоколаде"!